Hautajärven kalastusalue

 P8090575

 

Kalastusalueen tulee yhden tai useamman kunnan alueella muodostaa sellainen kalataloudellisesti yhtenäinen alue, jonka kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueessa päätäntävaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja kokousten päätösten voimaansaattaminen, kalastusalueen hallinnon hoitaminen sekä kalastusalueen edunvalvonta kuuluvat kalastusalueen hallitukselle.                                                                                

Kalastusalueen vesien kalakantojen hoidossa ja kalastuksen järjestämisessä ohjeena on kalastusalueen kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kalastusalueen toimintavuosi alkaa 1.1 ja päättyy 31.12. Toimintasuunnitelmaa toteutetaan kuitenkin vuosikokousten välisen ajan.                                          

Hautajärven kalastusalueen vesialueiden kokonaispinta-ala on 6 747 ha. Kalastusalueeseen kuuluu 10 osakaskuntaa, joiden vesipinta-ala on kokonaispinta-alasta 52 %. Metsähallituksen vesien vastaava osuus on 41 % ja yksityisten 2 %. Kalastusalueella on yli 5 ha suuruisia järviä 174 kpl ja jokia 12 kpl. Suurin yksittäinen järvi on Onkamojärvi (1 815 ha).